Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

MERVE DURUST DIZAYN TEKSTIL TIC. LTD. STI olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza  edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma  amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan  haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz. 

  1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler 

MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,  mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın  hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri  bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet  standartları oluşturabilmek adına kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya  mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik  yöntemlerle toplamaktayız. 

  1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları 

MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı  merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim  kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü  kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel  verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir,  değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir,  sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre  kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ.’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da  kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt  dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni  ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. 

MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. müşterilerinin markalarımızın  hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri  bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet  standartları oluşturabilmek, MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi  işleyebileceğimizi bilginize sunarız. 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması 

MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. söz konusu kişisel verilerinizi sadece;  açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde  yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması  kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz  arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler,  fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz  müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer  otoriteler ile paylaşabilecektir. 

  1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine  karşılık verecektir: 

a) MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ.’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri  işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme, 

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma, 

c) MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ.’nin yurt içinde veya yurt dışında  kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan  işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma. 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Ünvanı : MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ.

Vergi Dairesi: Zincirlikuyu 

Vergi Numarası: 6191092317 

Adresi: ESENTEPE MH. YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN SK. AKSOY MATBAA BLOK NO:7/8  SİŞLİ/ İSTANBUL 

E-Posta: [email protected]  

Gizlilik ve Güvenlik

MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. Online Shop, müşterilerine daha iyi  hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.)  sizlerden talep etmektedir. MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. Online Shop  sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine  yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların  iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya  da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı  hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve  yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak  zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri  sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları  değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden  alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. Online Shop veya ona  hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm  işlemlerin MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ. Online Shop arayüzü  üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya  tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre  ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve  bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle  ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).   

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı  olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin  tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında  istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.   

MERVE DÜRÜST DİZAYN TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: ESENTEPE MH. YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN SK. AKSOY MATBAA BLOK NO:7/8  SİŞLİ/ İSTANBUL  

Telefonu: 0212 489 3848